UtbildningarSom utbildare och föreläsare anlitas jag framförallt inom fältet skola, organisation, makt och normer. Jag erbjuder ett normkritiskt perspektiv, och mina utbildningar syftar till att väcka nya tankar, inspirera till nya mönster, utmana invanda föreställningar och förse deltagarna med konkreta verktyg. Jag jobbar med reflexiva samtal, interaktiva övningar och kunskapsbaserad föreläsning. Det övergripande och genomgående syftet med alla mina utbildningar är att genom en analytisk blick inspirera deltagarna till att agera.

En del av mina utbildningar har jag standardupplägg för, som bara behöver anpassas lite utifrån den specifika personal- eller elevgruppen som jag möter. Några av dessa beskriver jag nedan. Andra kurser skräddarsys tillsammans med uppdragsgivaren, utifrån den specifika gruppens behov och förutsättningar.

INTRODUKTION TILL NORMKRITISKT LIKABEHANDLINGSARBETE

VERKTYG FÖR EN NORMKRITISK UNDERVISNING

EN NORMKRITISK BLICK PÅ ER ORGANISATION

FÖRDJUPNING I KRITISK TEORI

QUEER OCH FEMINISTISK AKTIVISM

Utöver dessa kurser har jag också mycket erfarenhet av att utbilda ungdomar, och har ett flertal normkritiska upplägg som handlar om jämställdhet, genus och mångfald för elever.