ProjektIbland anlitas jag för större projekt, som sträcker sig över flera månader eller år. Deras utsträckning likväl som inriktning har varierat kraftigt; En del av dem har jag varit drivande i själva skapandet av, andra har jag plockats in i för själva genomförandet. Här har jag samlat ett urval av dem.

SNESTÄLLT

ETT GENUSPERSPEKTIV I STIFTELSEN FRIENDS

GENUS- OCH SEXUALITETSNORMER I SKOLANS VÄRLD

FÖRENINGEN IDYLL

FILMIDYLL

AMNESTYAKADEMIN

FI TAHARROK

GENERELL SPECIALISTKOMPETENS: MÅNGFALD

HÖGKVARTERET