Min examenJag har min examen i genusvetenskap, med mänskliga rättigheter, statsvetenskap och teatervetenskap som sidoämnen. Mina uppsatser har jag skrivit inom fältet genus – konst – queer – och sexual difference. De kretsar kring frågan om förändring, motståndsstrategier, och konst som queeraktivistisk strategi. Båda mina uppsatser skrevs inom ramen för min utbildning på Stockholms Universitet, och min handledare var Fanny Ambjörnsson.

UPPSATSER

» Mellanrummets konstnärer – Utopiska motstånd av unga, queerfeministiska aktivister

(B-uppsats, 2008)

» Förändring pågår – Queerfeministiska skapanden av utopiska rumsligheter

(kandidatuppsats, 2009)

AKADEMISK UTBILDNING

2004-2005       Mänskliga rättigheter, 30 p, Teologiska Högskolan

2006               Statsvetenskap, 15 p, Stockholms Universitet

2007-2009       Genusvetenskap, 60 p, Stockholms Universitet

2009               Teatervetenskap, 15 p, Stockholms Universitet

ANNAN UTBILDNING

1998-2001        Samhällsvetenskapligt program med inriktning på ekonomi vid Rudbeckskolans gymnasium, Örebro

2003                Studier i klädsömnad och design, Folkuniversitetet

2003-2004       ”Pedagogisk ledarskap” och ”Organisation & Ledarskap”, InfoKomp Stockholm

2004                Ledarutbildning i fredlig konflikthantering, Projektet ”Fred i våra händer”

2005                Studier i spanska på La Hermandad Educativa i Quetzeltenango, Guatemala