HemJag har sedan år 2004 utvecklat och projektlett olika projekt med fokus på jämställdhet och genus, likabehandling, mångfald, normkritik och queerpedagogik. Min examen har jag i genusvetenskap, med mänskliga rättigheter, statsvetenskap och teatervetenskap som sidoämnen.

Idag frilansar jag och erbjuder utbildning, inspiration, konsultation och verktyg, inom områden som berör genus, sexualitet, normer, makt och organisationsutveckling.

Jag arbetar också inom fältet normkritisk och gränsöverskridande kultur och konst, i synnerhet med fokus på queer och feministisk kultur, vilket även varit mitt huvudfokus i min utbildning till genusvetare.

Jag anlitas bl.a. som föreläsare, utbildare, moderator, konferencier, skribent, konsult, projektledare och producent. Mina uppdragsgivare är organisationer, ideella föreningar, myndigheter, kommuner, företag, högskolor och skolor.

TIDIGARE UPPDRAGSGIVARE

Allmänna Arvsfonden Amnesty International Amnestyakademin Bon Magazine
Creative Feminism Fria Tidningar Föreningen Idyll Högkvarteret
Jämt Framåt Karlskoga kommun KFUK Kvinna till Kvinna
Livrustkammaren Lärarförbudnet Malmö Stad Mölndal Stad
Nobelgymnasiet Nätverket Kön Spelar Roll RFSL Media RFSL Ungdom
Riksteatern Socialdepartementet Specialpedagogiska institutet Specialpedagogiska skolmyndigheten
Stiftelsen Friends Södertörns Högskola Teologiska Högskolan Tjejjouren.se
UNIFEM Vännäs Gymnasium Arkitekhögskolan Malin Hellkvist Sellén
Imri Sandström Heleneholms Gymnasium Bastardproduktion ABF